ЧИСТИЯТ ВЪЗДУХ Е ТУК

ЧИСТИЯТ ВЪЗДУХ Е ТУК


Airate
може да се постави на комарника вместо стандартната
пластмасова мрежа или директно от външната страна на прозореца
предназначен за отваряне и проветряване. 

Широкото приложение на филтърната мрежа в обществени сгради,
училища, детски градини или здравни заведения ще осиури поток от
чист въздух в помещенията и ще намали драстично риска за здравето.

Мрежата е изключително подходяща за хора с алергии, астма,
сърдечно съдови или белодробни заболявания,
които живеят в райони със силно замърсяване на въздуха.

За училища и детски градини: голям брой деца в цяла Европа учат в класни стаи с наличието на мръсен въздух в тях. Защо това е проблем? Ново изследване разкрива, че оптималната вътрешна среда може да подобри представянето на учениците. Въпреки подобренията в училищните сгради, в цяла Европа, през последните години голям преглед от германския изследователски институт Fraunhofer Institute for Building Physics IBP разкрива, че децата често работят в класните си стаи с прекомерни нива на CO2, над препоръчителния диапазон от 1000 до 2000 ppm. Изследователите също така добавят, че намаляването на концентрацията на CO2 и увеличаването на чистия въздух в класните стаи, подобрява представянето на учениците по отношение скоростта, по-високите нива на внимание и концентрация, и по-ниските нива на отсъствия. С поставянето на мрежата Airate този проблем може да бъде решен.

За болници: докато много от нас ходим в болница, за да оздравеем, осъзнаваме, че се запътваме към пространство, в което много болни хора са събрани на едно място. Наличието на висококачествен, добре филтриран чист въздух е от първостепенно значение за поддържането на здравето на пациентите, персонала и посетителите. В близост до болница може лесно да се транспортират бактерии и вируси по въздуха, но също така трябва да се вземе под внимание, че и външни фактори могат да повлияят на пациентите там. Миризмата на готвена храна или на вентилацията за въздух на ресторантите отсреща, трафика на коли, цветен прашец и други алергени, също могат да повлияят на качеството на въздуха и нивата на комфорт на пациентите. Плюсовете от инсталацията на мрежата Airate за болница могат да бъдат следните:

  • Предпазване на пациенти, посетители и персонал - спира се не само разпространението на потенциални въздушни болести и инфекции, но също така се поддържа чиста и комфортна среда за здравословни и работни цели.
  • Защита на пациенти с отслабена имунна система - пациентите, засегнати от някои заболявания, могат да имат силно отслабена имунна система, което ги прави много уязвими. Следователно наличието на чист, незамърсен въздух е от първостепенно значение за тяхното възстановяване и безопасност по време на престоя им в болница.

За промишлени сгради: работното оборудване и производствените процеси често са източник на замърсени във въздуха частици и токсични изпарения, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. В допълнение, липсата на свеж въздух намалява производителността и способността да се издържа на физическа активност. Всички сгради имат вентилация - начинът, по който въздухът се движи навътре и навън. Но в много фабрики, лошата вентилация уврежда здравето на работниците, като не движи съдържащ въздух химикали, прах и топлина извън завода. С избирането на мрежа Airate, която е подходяща както за филтър за вентилация, така и за поставяне на прозорец, може да решите тези проблеми.

За обществени сгради и офиси: качеството на въздуха на закрито е основна грижа за бизнеса, ръководителите на сгради, наемателите и служителите, защото може да повлияе на здравето, комфорта, благосъстоянието и производителността на обитателите на сградата. В съвместно проучване от 2015 г. collaborative study между Harvard T.H. Chan School of Public Health, SUNY Upstate Medical University и Syracuse University, е било открито, че хората, които работят в добре проветриви кабинети, имат значително по-добри реакции, когато реагират на криза или разработват стратегия. Местоположението на сградата често може да повлияе на вида и количеството замърсители в помещенията. Непосредствената близост до натоварен булевард може да е източник на прах и вредни частици смог. Също така сградите, разположени в центровете на големите градове страдат от липса на чист въздух, защото много често това е най-мръсната част на града. И не на последно място, ако в сградата или в близост се извършват дейности по обновяване и ремонт, прах и други странични отпадъци от строителни материали могат да влязат през отворен прозорец. Мрежата Airate дава решение на всички тези проблеми.

За вкъщи: въздухът на закрито може да натрупа високи нива на влага, миризми, газове, прах и други замърсители. За да се запази безопасността на въздуха на закрито, е необходим свеж външен въздух за разреждане на тези замърсители в помещенията. За да се осигури добро качество на въздуха, трябва да се вкара достатъчно чист отвън. Вдишването на замърсен въздух може да причини редица здравословни проблеми като рак, астма, инсулт и сърдечни заболявания и дори може да причини проблеми като диабет и деменция. Airate е изключително подходящ за лична употреба вкъщи. С нашите “направи си сам” комплекти бързо и изключително лесно може да решите проблема с мръсния въздух.

Сравнение на продукти