Искрено благодарим на всички медии, които споделят важността на темата за замърсяването на въздуха и грижата за здравето. Изключително сме признателни за подкрепата и отразяването на нашата дейност и продукт. Ние обещаваме да продължим с постоянната си инвестиция в развойна дейност за създаване на иновативни решения и продукти със потенциал за сериозно социално въздейсвие целящи по-добро здраве и качество на живот.

Сравнение на продукти