Експлоатация

Срокът на експлоатация на мрежата Airate при правилно почистване и поддръжка е над 10 години. Като при липса на механични повреди и деформация запазва свойствата си през целия предиод на експлоатация. 

Монтаж

Можете да подмените съществуващата пластмасова мрежа на вашите комарници или да поръчате изработка на нови през някой от нашите партньори или ваш доверен майстор. Можете да поставите мрежата и директно от външната страна на прозореца, който използвате за проветряване, като ползвате двойно залепващо тиксо, хоби лента (гафер), магнитни ленти или дори габърчета ако дограмата ви е дървена. За по-добро уплътнение при поставяне на мрежата директно за дограмата можете да увиете външните ръбове на мрежата с изолирбанд или гафер, за да не се разкъса мрежата на местата, където сте я захванали. 
За най-оптимална филтрация поставяйте сивия слой от външната страна.

Внимание: 

  • Не сгъвайте мрежата, тъй като на местата, на които се прегъва, може да се получи разлепване на слоевете и да намали ефективноста си. Пренасяйте я само свита на ролка. 

Почистване

Можете да почиствате мрежaта Airate с влажна кърпа или с лека струя вода. Можете да ползвате и електростатична кърпа за бърсане на прах. При нормални условия, ако мрежата не се намира под козирка или тераса, се самопочиства от дъжда. Периода на почистване зависи строго индивидуално от нивото на замърсяване на въздуха в района. При почистването трябва да внимавате да не оказвате силен натиск или налягане над мрежата, тъй като можете лесно да разкъсате финната нано-фибърна мембрана на места и по този начин да намалите ефективноста на пречистване на мрежата. 

Внимание:

  • Не използвайте почистващи препарати, тъй като силните химикали могат да разградят нано-фибърната мембрана.
  • Никога не почиствайте мрежата с прахосмукачка, тъй като силното налягане от всмукателната мощ ще разкъса финната нано-фибърна мембрана и ще намали ефективноста на мрежата.
  • Никога не почиствайте мрежата с пароструйка или водоструйка. Високото налягане ще разкъса филтриращата мембрана и ще повреди мрежата.
  • Не оказвайте силен натиск при почистване с влажна кърпа.
  • Не насочвайте силна струя вода директно към мрежата при почистване с душ, а обливайте мрежата под ъгъл по продължение на наклона. Високото налягане от душа също може да разкъса финния филтриращ слой на мрежата. 

Съхранение

Съхранявайте мрежата завита в ролка. Никога не прегъвайте мрежата, тъй като на мястото на сгъването може да се получи разлепване на слоевете и да повредите мрежата. Максималната температура на съхранение е 150°C. Съхранявайте мрежата далеч от химикали и почистващи препарати. 

Сравнение на продукти